jim – JOURNEY IMPACT MODEL

JOURNEY IMPACT MODEL

התוכן השיווקי הוא המלך של העידן השיווקי החדש. למעשה, אין הגדרה מוסכמת לגבי מהו תוכן שיווקי, אך מוסכם שהוא שונה מהותית בהנחות העבודה שלו לעומת הפרסום הקונבנציונאלי. כשמדובר בתוכן שיווקי, נדרשת עבודה פרטנית עמוקה, שנוגעת בלקוח שוב ושוב בצמתים שונים, לאורך המסע שלו מול המותג ולכן הוא פרטני, מבוזר ומורכב.

עקרונות המודל ואיסוף הנתונים

מחקר אורך מתמשך על מדגם ייעודי וסלקטיבי לפעילות התוכן של המותג (בכל מדידה חוזרים לאותו מדגם בכל אחת מהזדמנויות המדידה)
BM תוכן שיווקי – כל הפרמטרים הנבדקים במסגרת מודל JIM מושווים לBM של תכנים שנבדקו במסגרת JIM.

more models

מודלים נוספים