מחקרים שיווקיים בעולם הרפואי

סקרי HCPs
בכל מקצועות הרפואה

סקרים בתחום: רפואת משפחה, התמחויות ותתי-התמחויות, סיעוד, רוקחות, רפואת שיניים, תזונה ומקצועות פארא-רפואיים.
הסקרים מבוצעים במדגם של רופאים מההתמחויות הרלבנטיות, בדגימה מתוך פאנל הרופאים של מכון ברנדמן ו/או טרגט הלקוח
כיצד הסקרים מבוצעים?
סקר אונליין באמצעות תוכנת הסקרים של מכון ברנדמן ו/או סקר טלפוני באמצעות צוות הסוקרים המיומן והמנוסה שלנו בעבודה מול רופאים.

סקרי חולים ומטופלים:
בהתוויות שונות

הסקרים מבוצעים דרך פאנל הצרכנים של מכון ברנדמן ו/או באמצעות שיתוף פעולה עם עמותות חולים או עם חברות למתן שירותים רפואיים
כיצד מתבצעים הסקרים?
סקר אונליין באמצעות תוכנת הסקרים של מכון ברנדמן ו/או סקר טלפוני באמצעות צוות סוקרים מיומן

נתחי שוק ופילוח שוק

 • המחקר כולל: נתחי שוק, שיעור הרופאים המטפלים בהתוויה, כמות החולים בהתוויה, התפלגות המרשמים לפי סוג המרשם, התפלגות המרשמים לפי קווי טיפול, breadth & depth, מדד ריכוזיות השוק
 • תובנות לגבי מגמות, כניסת מתחרים ותרומת ההתמחויות השונות למרשמים

מחקר יומנים

 • מעקב נתחי שוק ומגמות במרשמים דינמיים, רישום לפי מאפייני מטופלים וקווי טיפול
 • המחקר כולל: מאפייני המטופל (גיל, מין, התוויה, מחלות רקע, מדדים רפואיים), טיפול נוכחי – תרופות ומינונים, טיפול קודם, סיבות להחלפה, משך טיפול עד החלפה/הפסקה
 • תובנות לגבי פרופיל המטופל ומגמות רישום והחלפת טיפול

TWIST
השפעות ותפישות בתחום הרפואי

 • דירוג חשיבות הפרמטרים בבחירת טיפול, באמצעות מודלים סטטיסטים מתקדמים
 • תפישת הטיפולים בפרמטרים
 • תובנות לגבי חוזקות וחולשות המוצר והמתחרים

חווית לקוח
Sales force effectiveness

 • בחינת אפקטיביות הפעילות מול ה-HCPs: ביקורי נציגים, פעילות דיגיטלית וערוצי תקשורת נוספים
 • הטמעת מסרים, שביעות רצון מהנציגים ומהפעילויות, שימוש והעדפות בערוצי תקשורת
 • תפישת החברה בתחום ההתמחות
 • ניתוח ותובנות ברמת החברה, הצוות והנציג

מחקרים נוספים שאנו מציעים ללקוחותינו בתחום הרפואי והפרמצבטי

 • QQ
 • Buying process
 • Patient journey

 • אפקטיביות פרסום
המחלקה האיכותנית

TYPE of RESEARCHES

סוגי מחקרים נוספים