דיאלוג משלים

דיאלוג משלים

למה התכוונת כשאמרת שזה לא רלבנטי עבורך, במחקר הכמותני?

מדובר באחד הביטויים לגישה האינטגרטיבית במכון ברנדמן.
החוקר האיכותני חוזר אל המרואיינים במחקרים הכמותניים, על מנת לברר איתם בכלים האיכותניים למה הם התכוונו בתשובותיהם המספריות.

TYPE of RESEARCHES

סוגי מחקרים נוספים