מחקר QQ בעולם הרפואי

מחקר QQ בעולם הרפואי

המספרים של הכמותני עם ההסברים של האיכותני

אוכלוסיות היעד במחקרים בעולם הרפואי מבוססות לרוב על מספר קטן של מומחים בתחום רפואי מסוים.
מחקר QQ מאפשר בנייה של מדגם מייצג, על אף מגבלותיו הסטטיסטיות. תוך שילוב של כלים איכותניים וכמותניים.

מה ניתן ללמוד ממחקרים אלה:

מהם האתגרים העומדים בפני המטפל, תהליכי קבלת ההחלטות במעברים בין קווי הטיפול השונים, עמדות לחלופות הטיפוליות ועוד.

TYPE of RESEARCHES

סוגי מחקרים נוספים