twist – Tracking with insights

מחקרי נכסיות המותג TWIST
(Tracking with insights)

נשתמש במחקר זה כאשר נרצה לבחון את מעמדו של המותג. המחקר בוחן את המותג והמתחרים העיקריים שלו בנושאים מרכזיים כגון: מודעות, צריכה, כוונות קניה או שימוש, תפיסות בפרמטרים שונים

את הפרמטרים הרלבנטיים לתחום אנו בוחנים משתי זוויות:

  • מה חשוב ללקוח (מה שהוא אומר לנו שחשוב לו)
  • מה משפיע עליו בלי שהוא בהכרח מודע לכך (באמצעות ניתוחים סטטיסטים סמויים)

המחקר נותן תשובות ברורות:

  • מהם הפרמטרים החשובים ביותר בתחום שמובילות בהם מובילה להגדלת הנתח שוק ולחיזוק מעמד המותג
  • מהם הפרמטרים שעלולים להזיק אם לא עומדים בסטנדרט של המתחרים
  • מהם הפרמטרים שיכולים לבדל את המותג ולהביא ליתרון מול המתחרים.

בהתאם לכך, אנו ממליצים על נקודות לשימור ולשיפור, ולבצע את המחקר באופן תקופתי כדי לבחון את אפקטיביות הפעילות שמבוצעת לאורך השנה.

ישנם מקרים בהם אנו ממליצים לערוך מחקר איכותני מקדים כדי להבין מהם הפרמטרים החשובים ללקוח, וכדי לנסח אותם באופן המיטבי למחקר.

more models

מודלים נוספים