find – from insight to demand

מחקרי FIND לבדיקת קונספטים חדשים
from insight to demand

מחקרים הבוחנים את אטרקטיביות ורלבנטיות הרעיון (או המוצר), מהם יתרונותיו וחסרונותיו, האם הוא מניע לקניה ומהם החסמים בהם יש לטפל.

כיצד נבחן קונספט מורכב (לדוגמא מוצר ביטוחי או פיננסי)? נציג אותו בשלבים כדי לאפשר למרואיין להגיב לכל מרכיבי הקונספט.

הממצאים מושווים ל-BM בעולם התוכן הרלבנטי (לדוגמא: BM מוצרי צריכה, BM שירותים, BM פיננסיים ועוד).

 הממצאים נותנים תשובות לשאלות הבאות:

  • האם הקונספט הגיע לסף הנדרש כדי שיהיה כדאי לממש אותו
  • מה כדאי לשנות בו או כיצד מומלץ לתקשר אותו כדי למקסם את הפוטנציאל הגלום בו
  • מיהו קהל היעד הממוקד, שהגיב אליו טוב מהאחרים שאליו כדאי למקד את מאמצי השיווק

לעיתים כדאי לבצע ראיונות עומק משלימים כדי להבין לעומק ממצאים שעלו במחקר הכמותי, כגון מניעים וחסמים למימוש הקונספט.

more models

מודלים נוספים