AIM – Advertising Impact Model

Advertising Impact Model

ה- AIM הינו אבן הבוחן של מחקרי אפקטיביות הפרסום עבור המפרסמים בישראל.
המודל פותח ע"י מכון ברנדמן לפני עשור, לבחינת אפקטיביות הפרסום בכלל המדיות.

כיצד המודל פועל?

 • כל הקמפיינים שסך תקציבם בכל המדיות מגיע למינימום של 3.5 מיליון ₪ (מחירון יפעת), נבחנים באופן שוטף.
 • ביצועי הקמפיינים מושווים ל-BM המותאמים לקמפיין הנבדק עפ"י המדיה והתקציב.
 • השפעת הפרסום נבחנת באמצעות אלגוריתם AIM, שמבודד את השינוי שחולל הפרסום.

המודל נותן מענה לשלוש מטרות מרכזיות

1. אפקטיביות הקמפיין הפרסומי
2. אפקטיביות המהלך השיווקי (שהפרסום הוא חלק ממנו)
3. אפקטיביות של כל מדיה בנפרד והאפקט המצרפי שלהן

model advantages

יתרונות המודל

 • (BM Benchmark) המבוססים על אלפי קמפיינים שנבחנו, כל אחד בהתאם לקהלים והמועדים
 • תובנות הנגזרות מניתוחי עומק על הדאטה הצבורה
 • תמונה מלאה של אפקטיביות הקמפיין והמהלך

 • סינרגיה בין המדיות והתרומה הסגולית של כל מדיה לביצועי הקמפיין
 • השוואה למתחרים ישירים בענף ולמתחרים על תשומת הלב של הלקוח
 • מעקב אחר התפתחות השפה והשפעתה על המותג
 • הבדלים באפקטיביות לפי פרופיל דמוגרפי והתנהגותי
 • כלי ניהול ארגוני – השוואה בביצועי הקמפיינים של המותגים השונים

TYPE of RESEARCHES

סוגי מחקרים נוספים