אודות המכון
מחקר איכותי
מחקר כמותי
אפקטיביות פרסום AIM
מחקרים באינטרנט
גלריה
לקוחות
שיטות מחקר איכותי
כלים במחקר איכותי


  שיטות מחקר איכותי

  שיטות במחקר איכותי

  קבוצות מיקוד: אורכות שעה וחצי עד שעתיים. שימוש במגוון כלים השלכתיים וניתוחיים.

  קבוצות מואצות: מיועדות לבדיקת טקטיות אשר אינן מצריכות דיון ארוך אך דורשות כלים השלכתיים (קונספטים, אריזות...). קבוצות אלו אורכות כשעה בלבד.

  מחקרים אנתרופולוגיים: אותנטיות כמפתח ליצירתיות. קבוצות אורכות שעתיים וחצי. המשתתפים נדרשים להכין חומרים לפני הקבוצות.
  * במסגרת מחקרים אנתרופולוגיים מתבצעים בנוסף לקבוצות גם ראיון עומק משולב בתצפית בבית הלקוח, תצפית וראיון בחנות וראיון מתלווה לקונה.

  ראיונות עומק (יחיד/זוגי): במקרים בהם מדובר בנושא רגיש, או ביחס לנושאים או מותגים שבמהותם מעוררי התלהמות.